Demolice

Nabízíme veškeré demolice objektů malého i velkého rozsahu - veřejných budov, firem, rodinných domů, chat, garáží, kůlen, zpevněných i nezpevněných ploch, asfaltových krytů, betonů.

Disponujeme jak strojní demoliční technikou, tak i drobnou ruční mechanizací.

Zajišťujeme recyklaci demoličních odpadů na místě, k případnému dalšímu využití.

Čištění komunikací a zpevněných ploch - při stavbách a demolicích - smykový nakladač s koštětem a samosběrnou lopatou.

 • ruční demolice menšího rozsahu
 • těžké demolice strojní technikou
 • částečné i kompletní odstraňování staveb
 • recyklace stavebních demoličních odpadů (mobilní drtiče)
 • třídění zeminy a stavebních odpadů (mobilní třídiče)
 • řezání asfaltů a betonů (motorová řezačka chlazená vodou)
 • sbíjení železobetonových konstrukcí, betonů (pásový minibagr s hydraulickým kladivem)
 • vážení odpadů při recyklaci, přemísťovaní a nakládce (kolový nakladač s vahou v lopatě)
 • vyklízení objektů, domů, zahrad, sklepů a půd
 • nakládání sypkých materiálů (možnost vážení)
 • přesun těžkých břemen (paletizační vidle)