Zemní práce

Zemní a výkopové práce

 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • Výkopy základů, bazénů, jímek
 • Planýrování
 • Terénní úpravy
 • Hutnění zásypů, výkopů, podloží apod.
 • Vykládka, nakládka a přemísťování palet
 • Rozbíjení betonů a živic
 • Bourací a demoliční práce
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
 • Rovnání a svahování terénů
 • Skrývka ornice
 • Odstraňování škod po povodních
 • Čistění meliorací
 • Úpravy skladek a deponii
 • Nakládaní kameniva, sutí a zeminy včetně vážení materiálu

Úklid komunikací a odklízení sněhu

Celoročně nabízíme úklid a čištění komunikací většího rozsahu (vozovek, chodníků, zpevněných i nezpevněných cest) při stavbách a demolicích - pomocí smykového nakladače s koštětem a samosběrem.

V zimních měsících nabízíme úklid a likvidace sněhu pomocí techniky, odstraňování sněhu z chodníků, parkovišť, silnic, příjezdových cest,komunikací a firemních areálů - pomocí strojní techniky čelních kolových nakladačů různych velikostí.

Ukázky prací