Stavební materiály

V našem skladě je neustále potřebný dostatek veškerého sortimentu písků a kameniva, tudíž dokážeme Vaše stavby zásobovat i o víkendech a svátcích.

Prodáváme a dopravujeme:

  • písky, štěrky-drcené kamenivo, kačírky-těžené kamenivo
  • recykláty cihelné, směsné i betonové
  • betony (suché, zavlhlé i mokré)
  • křemičité bílé písky
  • zahradní zeminu
  • nejrůznější druhy okrasného kamene

Nabízíme možnost zajištění prostoru- deponii pro skladování a překládání zeminy a jiných sypkých materiálů.