Kontejnery

Nabízíme přistavení kontejnerů 3 - 11 m3 na sutě a odpady, včetně zajištění skládek (likvidace odpadů).

Poskytujeme i nakládku kontejnerů jak strojní mechanizací (kolovými nakladači), tak i ruční nakládání (vyklízení domů, sklepů, půdních prostorů, bytů, kanceláří, zahrad...)

Kontejnery na odpady včetně zajištění likvidace

 • komunálního odpadu
 • směsného objemného odpadu
 • demoliční odpady
 • stavební sutě
 • výkopové zeminy
 • větve, listí, sláma, posečená tráva
 • dřevo
 • cihly
 • beton
 • stavební plasty
 • sklo

Druhy kontejnerů

 • kontejnery pro stavební sutě a zeminy o objemu 3, 4 a 6 m3
 • kontejnery na směsné (lehké) odpady o objemu 3 - 11 m3