Stavebnictví

Naše firma poskytuje také služby v oboru stavebnictví. Tímto oborem se intenzivně zabýváme už 20 let, máme za sebou velkou historii realizovaných zakázek. Zaměřujeme se především na:

Zakládání staveb

Provádíme jak kompletní realizace základů a desek na klíč, tak v případě požadavků i částečné přípravy při zakládání veškerých staveb – domů, firem, bazénů, plotů.

 • Kompletní realizace základů staveb
 • Základové ŽB desky
 • BETONOVÉ DESKY – dodávky kameniva, rovnání vrstev včetně hutnění
 • BAZÉNY - výkop, drenáže, betonové desky
 • Zásypy včetně hutnění
 • Řezání dilatačních spár betonů
 • Dodávky betonu včetně betonáží

Zpevněné i nezpevněné komunikace

Realizujeme kompletní dodávky zpevněných komunikací – příjezdových cest, parkovacích ploch, vjezdů a dvorků, tak i samostatné přípravy podloží, opravy a úpravy stávajících cest.

 • Zámkové dlažby
 • Asfaltové povrchy
 • Betonové povrchy
 • Štěrkové komunikace
 • Dočasné a provizorní cesty pro stavby
 • Přípravy podloží pod zpevněné komunikace
 • Úpravy komunikací
 • Lesní a polní cesty
 • Řezání a demolice asfaltových krytů
 • Opravy asfaltů v komunikacích

Inženýrské sítě

Zabýváme se nejen výkopy pro inženýrské sítě, ale i kompletní dodávku a montáž kanalizačních, vodovodních a elektro přípojek, včetně dodávky jímek a usazení.

 • Kanalizační přípojky
 • Vodovodní přípojky
 • Elektro přípojky
 • Výkopy rýh, zásypy a hutnění
 • Jímky - betonové a plastové
 • Drenážní a vsakovací jímky